Nam luật

Nam luật

Nam Luật


Các nhà quản lý có thể dành nhiều thời gian cho những dự án đầu tư mới, Quý doanh nghiệp không phải tìm kiếm, quản lý và thực hiện các chính sách cho nhân viên vì chúng tôi sẽ thay thế bộ máy kế toán tại chỗ để giúp doanh nghiệp thực hiện công tác kế toán với một chất lượng hoàn hảo nhất. Những giải pháp mà chúng tôi đưa ra: 

Thành lập doanh nghiệp

Thông tin công ty

  • 87/84/23 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Quận Tân Bình

  • Hotline tư vấn:

    0915 998 489 - 0932 735 669

  • namluat.vn@gmail.com

Trang chủ » Văn bản pháp luật » Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Công ty dịch vụ báo cáo thuế Quang Huy hướng dẫn quý Doanh nghiệp phương pháp xác định giá vốn của chứng khóan kinh doanh sửa đổi theo thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC  như sau:
“g) Khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán), giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo một trong các phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền.
Doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán phương pháp đã chọn để tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh trong năm tài chính. Trường hợp thay đổi phương pháp tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh, doanh nghiệp phải trình bày và thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán”

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 2 | Truy cập ngày: 7 | Tổng truy cập: 5178
hỗ trợ trực tuyến
Ms Huong 0932735669
Ms Phuong 0915 998 489